Kategorije

Jurija Gagarina 12b/5, 11000 Beograd | 0116300753

LG DEMONSTRIRAO 6G DOSTIGNUĆE

LG pomoću 6G THz tehnologije uspešno demonstrirao prenos podataka na udaljenosti većoj od 100 metara čime predvodi razvoj 6G telekomunikacione tehnologije

Kompanija LG uspešno je demonstrirala prenos i prijem bežičnih 6G teraherc (THz) podataka na udaljenosti od preko 100 metara u spoljnom okruženju. Veliko dostignuće zabeleženo je 13. jula u saradnji sa najvećom evropskom laboratorijom za primenjena istraživanja, Fraunhofer-Gesellschaft, kada su podaci putovali između institita Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) i Berlinskog tehnološkog instituta u Nemačkoj.

Jedan od najvećih izazova u evoluciji bežične 6G THz tehnologije bila je potreba za pojačanjem snage za postizanje stabilnog signala na ultra širokopojasnim frekvencijama, s obzirom na to da 6G ima kratak domet i doživljava gubitak energije tokom prenosa i prijema između antena. Pojačivač snage koji se razvili LG, Fraunhofer Heinrich Hertz i Fraunhofer institut za primenjenu fiziku čvrstog tela bio je ključan kada je reč o uspehu najnovijeg testa.

Pojačivač snage je sposoban da generiše izlaz signala do 15 dBm u opsegu frekvencije između 155 i 175 gigaherca. LG je uspešno demonstrirao i adaptivne tehnologije oblikovanja snopa, koja menja smer signala u skladu sa promenama položaja kanala i prijemnika, vrši prebacivanje antene sa visokim pojačanjem, kombinuje izlazne signale više pojačivača i prenosi ih na određene antene.

Dolaskom globalne standardizacije najavljene za 2025. godinu i komercijalizacije koja sledi četiri godine nakon toga, 6G mreže će moći da podrže brže bežične prenose i komunikacije sa malim kašnjenjem i visokom pouzdanošću. Mreža G6 će biti ključna komponenta Ambijentalnog sveobuhvatnog interneta, nove tehnologije koja za cilj ima poboljšanje životnog i poslovnog okruženja, čineći ih osetljivijim, prilagodljivijim, nezavisnim i personalizovanim u odnosu na potrebe potrošača kroz prepoznavanje ljudskog iskustva i preferencija.

LG je vodeća kompanija kada je reč o obezbeđivanju 6G tehnologija i to pokazuje kroz brojne inicijative. U 2019. godini, LG je osnovao istraživački centar LG-KAIST 6G u saradnji sa Korejskim naprednim institutom za nauku i tehnologiju, najznačajnijim istraživačkim univerzitetom u zemlji. U toku ove godine, svoju saradnju su podigli na viši nivo partnerstvom sa globalnim proizvođačem bežične telekomunikacione opreme za testiranje i merenje, Keysight Technologies Inc. U junu je LG izabran za predsedavajućeg člana Aplikativne radne grupe za Next G alijansu, u okviru industrijske inicijative Alijanse za rešenja telekomunikacione industrije, sa ciljem unapređenja 6G tehnologije u Severnoj Americi tokom naredne decenije, a i duže.

“Uspeh ovog testa pokazuje da smo sve bliži uspešnoj primeni terahercne radio komunikacije u predstojećoj eri 6G”, izjavio je I.P. Park, predsednik i glavni tehnički direktor kompanije LG Electronics. Park je istakao da je uspešno partnerstvo sa lokalnim i globalnim istraživačkim institucijama i organizacijama bilo veoma značajno za unapređenje razvoja 6G tehnologije.