Kategorije

Jurija Gagarina 12b/5, 11000 Beograd | 0116300753

Tag: UL

TELEVIZORI KOJI POMAŽU U OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE

Kompanija LG godinama unazad intenzivno radi na smanjenju ekološkog otpada, kao i unapređenju stope recikliranja na kraju radnog veka proizvoda. Mnogo je pažnje uloženo u osmišljavanje proizvoda i usluga koji doprinose održivoj budućnosti, pri čemu su od 2019. godine skoro 2.000 LG uređaja priznata kao ekološki odgovorna. Prošle godine, 432 proizvoda – od monitora i…
LG Channels Rakuten TV - Šira ponuda besplatnog premium sadržaja na LG kanalima
InLG